سردار به ایران رسید

خوزستان در جوشش #انتقام_سخت

حضور مردم شهرهای مختلف خوزستان در اهواز برای شرکت در مراسم تشییع سردار سلیمانی بی‌نظیر است.

دسته بندی: